درباره ما

شرکت پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب مفتخر است با بیش از 70 نمایندگی مجاز مرکز نصب در سراسر

کشور با ارائه پیشرفته ترین سیستم الکترونیکی کلاچ اتوماتیک که دارنده:

می باشد، گامی موثر در راه تعالی و سربلندی کشور عزیزمان و همچنین رفاه بیشتر شما ایرانیان سرافراز برداشته است.