گواهی نامه ها

 

Picture 0011

تاییدیه از سازمان ملی استاندارد

اختراع

 

گواهی ثبت اختراع

 

گواهی بازرسی

 

تاییدیه شرکت بازرسی استاندارد

 

ایتراک

 

تاییدیه از ازمایشگاه مرجع استاندارد قطعات خودرو (ایتراک )

 

 

DQS

گواهی نامه مدیریت کیفیت از DQS

 

IQ-Net

 

گواهی نامه مدیریت کیفیت ISO9001

 

 تحقیق و توسعه

گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

 

 

جواز

جواز تاسیس